Visą gegužės mėnesį, vyks gegužinės pamaldos - giedosime Švč. Mergelės Marijos litaniją:

 • šiokiadieniais po 19.00 val. Šv. Mišių, 
 • sekmadieniais po 9.30 val. Šv. Mišių.

Gegužės 1 d., pirmadienis

 • 19.00 val. - gegužinės pamaldos

Gegužės 5 d. pirmas mėn. penktadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį.

Gegužės 6 d. pirmas mėn. šeštadienis

 • 19.00 val. - Šv. Mišios į Švč. Mergelę Mariją.

Gegužės 7 d., Motinos diena, pirmas mėnesio sekmadienis. Vyks vidinio gydymo pamaldos

 • 09.30 val. - Šv. Mišios, jų metu giedos Ramygalos kultūros centro ansamblis AUŠRA
 • 11.30 val. - Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas. Prieš jas vysk procesija. 

Gegužės 14 d. sekmadienis

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Barklainių koplyčioje 

Gegužės 21 d.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios

Gegužės 28 d.

 • 09.30 val. - Šv. Mišios
 • 11.30 val. - Šv. Mišios
 • 13.00 val. - Šv. Mišios Jotainių koplyčioje. 

Renkama piligrimų grupė norinčių birželio 25 d. vykti į Vilnių, kur vyks arkivyskupo Teofilijaus Matulionio beatifikacijos išklimės. Registracija iki gegužės 12 d. (penktadienio) bažnyčios zakristijoje.