Gegužės 2 d., Motinos dieną, per 9.30 val. Šv. Mišias, giesmes Motinai Marijai giedojo Panevėžio miesto solistų kvartetas "Bel Canto". Solistai  Edita Sargautytė, Regina Juškienė, Vytautas Tamulis, Gintaras Kerbedis. Vargonais akomponavo Loreta Mažulytė.
Gražus giedojimas jaudino ne vieną širdį, kėlė sielą link dvasinių vertybių. Mišių pradžioje suskambus Šuberto "Ave Maria" akortams ir užgiedojus Editai Sargautytei - ne vienas braukėme ašarą. Nuoširdų ačiū tariame solistams ir viliamės glaudaus bendradarbiavimo ateityje.

Dėkojame kavinės "Nija" savininkei už paramą priimant  mielus svečiu