Jau nuo 2009 m. sausio mėn. savo kelionę po visas septynias Lietuvos vyskupijas pradėjo Lietuvos Jaunimo Dienų (LJD) kryžius. Ši kryžiaus kelionė suteikia galimybę turėti ypatingą laiką susitikimui su Kryžiumi. Kryžius paliečia kiekvieno širdį, kartu keičiant požiūrį ir į Kryžiaus prasmę, skatinant jau šiandien pradėti ruoštis 2010 m. birželio 26-27 dienomis vyksenčiomis Lietuvos jaunimo dienoms  Panevėžyje.
Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimas Sekminių diena, gegužės 23d., nuvyko i Krekenavą Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija parsinešti Lietuvos Jaunimo Dienų kryžiaus.  Krekenavos bažnyčioje dalyvavome šv. Mišiose, kuriose meldėmės prašydami Šv. Dvasios dovanų. Dekano P.Būdriūno palaiminti pradėjome piligriminį žygį.
Diena buvo tarsi „užsakyta“, saulutė negailėdama šildo, paukščiukai džiugina savo giesmėmis. Giedodami ir kalbėdami rožinio maldą  net nepajutome, kai nukeliavome 16km ir pasiekėme savo gimtąjį miestą Ramygalą. Mus pasitiko kan. g. klebonas E. Rinkevičius ir padėjo nešti kryžių. Kartu su mūsų laukusiais bažnyčioje žmonėmis pagerbėme kryžių pamaldose.
Gegužės 25d. susirinkęs jaunimas giedodami ir apmąstydami ėjo kryžiaus kelią. Po šv. Mišių Lietuvos Jaunimo Dienų kryžių atidavėme Uliūnų parapijai.
Prisilietimas prie kryžiaus mus augina, moko artimo meilės, žadina norą savo aplinkoje liudyti tikėjimą bendraamžiams. Kryžiaus kelionė apjungė mus maldai vieniems už kitus. Tai visus prisilietusius ir kryžiaus paliestus kviečiame susitikti Lietuvos Jaunimo Dienose.