Šį sekmadienį Ramygalos Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje lankėsi Panevėžio grigališkojo choralo studijos "Vox Laetitiae" moterys vadovaujamos Jolantos Antanaitienės. Ramus autentiškos bažnytinės muzikos palikimo atlikimas sklaidėsi bažnyčios sklautuose. Visus susirinkusiuosius ramino ir telkė maldai. Darnus atlikimas kaip dieviškas balzamas užliejo sielos gelmes.
Dėkojame svečiams už pabuvimą kartu maldos rimtyje ir te Viešpaties palaima Jus nuolat lydi ir globoja.