Pūčiamųjų orkestrų šventė „Vario audra“ išjudino ir Trakiškio gyventojus, sutelkė bendrai, gražiai šventei.Ruošėsi visi - nuo mažiausio iki vyriausio. Kurganavos pagr. Mokyklos mokytojai pagamino sutikimo užrašus, mažoji Gabija viena paruošė keliasdešimt metrų vėliavėlių, orkestrų žygiavimo vietai papuošti, bendruomenės moterys ruošė sumuštinius, vyrai naminę girą pilstė, vaišino svečius. Kad neprailgtų laukti orkestrų, mokytoja G.Geležinienė, padedama kitų mokytojų organizavo įvairias varžybas, kuriose labai aktyviai dalyvavo mažieji trakiškiečiai. Sporto metodistas G.Vilniškis pravedė sportinius žaidimus ir atrakcionus, rodė savo paruoštą sportinę programą. Jaunimo klubas „Akmenys“ organizavo krepšinio varžybas. Nors mus aplankė tik trys orkestrai, bet mums tas laikas neprailgo, buvo graži šventė. Trakiškiečiai dėkoja šios šventės sumanytojui R.Viliui už gerą įdėją pagyvinti rajono gyvenimą.