Šių metų liepos 5 d. Ramygaloje vyko nepaprastos iškilmės. Ramygalos bažnyčioje, šv. Mišių metu dėkojome Viešpačiui už Kaupų šeimą, kuri davė brandžių pašaukimų. Meldėmės už Kaupų ir Glebauskų giminę, gyvuosius ir mirusius. Meldėme, kad Motina Marija Kazimiera Kaupaitė būtų paskelbta palaimintąja. Įdomu tai, kad kai buvo pastatytas paminklinis akmuo ženklinantis Dievo tarnaitės m. K. Kaupaitės gimimo vietą tą dieną Pažaislio vienuolės Kazimierietės gavo popiežiaus Benedikto XVI-ojo raštą, kad Motinai M. K. Kaupaitei suteiktas Garbingosios Dievo Tarnaitės titulas.

Pamaldose dalyvavo Pažaislio sesės Kazimierietės ir jų kongregacijos seserys iš Čikagos. Išsirikiavo atnašų procesija per bažnyčią iki altoriaus. Buvo nešama duona ir vynas Šv. Mišių aukai ir duona, kuri vėliau padalinta agapės metu.

Mišiose giedojo Ramygalos jaunimo choras. Skaitinius skaitė sesės, giedojo psalmę. Bendruomeninėje maldoje kurią paruošė ir skaitė vienuolės buvo išsakyta Dievo tarnaitės veikla ir rodomos jos gyvenimo skaidrės ekrane. Po šv. Mišių važiavome į Gudelių kaimą kur buvo pastatytas, o dabar ir pašventintas Lietuvos laukų rausvo atspalvio granito paminklas įamžinantis Garbingosios Dievo Tarnaitės tėviškę. Dalyvavo rajono mero pavaduotojas V. R. Gritėnas, Ramygalos seniūnas Valdas Chirv, Ramygalos sumos choras ir daug žmonių. Prie paminklo kalbėjo vienuolės dėkodamos visiems, kurie prisidėjo prie jų vienuolijos įkūrėjos atminimo įamžinimo. Džiaugėsi sesės atvykusios iš Čikagos,  dalijosi savo atsiminimas. Skambėjo giesmės.

Linksma dalis vyko klebonijos salėje, kur sesės vienuolės linksmino Ramygalos kapela. Smagus armonikos grojimas išjudino visus pakviesdamas į šokio ratelį. Viena iš jų suvaidino monologo  sceną. Susirinkusius pavaišino savo atvežtomis gerybėmis, ragavo Ramygalos ožkų sūrio. Dar pasiliko Ramygalos miesto šventėje, apžiūrėdamos pasipuošusį miestą, suvežtas ožkas. Nebesulaukusios ožkų gražuolės rinkimų, išvažiavo į namus.