Tai vienintelė knyga, kurioje aprašoma Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vargonų istorija, nuo XIX a. jais groję asmenys. Tai neeilinis leidinys pristatantis ne tik Ramygalos bažnyčioje esantį muzikos instrumentą, bet ir pristato Ramygaloje gyvenusius ir dirbusius vargonininkus, choro narius. Leidinyje gausu spalvotų nuotraukų.  
 
Knygos tikslas - remiantis surinkta faktine ir dokumentine medžiaga, istoriškai įamžinti visus Ramygalos bažnyčioje dirbusius vargonininkus. Trumpai pristatyti, kas jie tokie buvo, kuo gyveno ir ką reikšmingo paliko šio miestelio ir visos Lietuvos istorijoje. Taip pat šiame darbe aprašoma 17 vargonų registrų, komentuojama dabartinė jų būklė, aptariamas skambėjimo savitumas, apibūdinama vargonų griežykla, ąžuolinis prospektas, vamzdynas ir oro pūtimo sistema.
 
Jei atsirastų remėjų, planuojama įrašyti vargonų kompaktinė plokštelę.


Knygą galite įsigyti Ramygalos knygyne.