Tradicinė Švento Mykolo atlaidų savaitė Ramygaloje šiemet buvo išskirtinai iškilminga. Šiemet sukanka 100 metų nuo Ramygalos Švento Jono Krikštytojo bažnyčios konsekravimo, tad tradicinė ramygaliečių Mykolinių šventė susijungė su šventovės pagerbimo renginiais.

Lygiai prieš šimtmetį, 1914-ųjų rugsėjo 28-30 dienomis Ramygaloje lankėsi Žemaičų vyskupas Pranciškus Karevičius, kuris ir konsekravo jau baigtą įrengti bažnyčią. Ramygaliečiai džiaugėsi pagaliau baigę beveik 20 metų trukusią statybą, o apie šį iškilmingą įvykį, nors ir siautė karo audros, džiaugsmingai skelbė tuometė spauda. Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios pastoracinė taryba ir klebonas Garbės kanauninkas Edmundas Rinkevičius ėmėsi organizuoti šios neeilinės sukakties minėjimą. Nuo rugsėjo 28-osios iki spalio 5-osios kasdien Ramygalos bažnyčioje vyko renginiai, Šv. Mišiose vis kitos parapijos chorai. 

Rugsėjo 28-ąją Ramygaloje siautė tradicinė Mykolinių šventė, per kurią, kaip ir kasmet, miestas kvepėjo bendruomeniškai kepamais bulviniais blynais, aikštė pasipuošė kūriniais iš rudens gėrybių, bažnyčios šventorius – šventovės jubiliejui skirtais floristiniais kilimais. Svarbiausias to sekmadienio įvykis buvo solisto Liudo Mikalausko ir Vilniaus valstybinio kvarteto koncertas pilnutėlėje Ramygalos bažnyčioje. Prieš koncertą kalbėjęs klebonas E. Rinkevičius priminė apie žmonėms Dievo duotus talentus ir jų panaudojimą Aukščiausiojo garbei, svečiams įteikė atminimo dovanas.

Ramygalos bažnyčios šimtmečio renginiai tęsėsi visą savaitę, kiekviena diena buvo skirta vis kitokiai veiklai. Rugsėjo 30-ąją į bažnyčią gausiai rinkosi sakramentams besiruošiantys vaikai su tėveliais. Tądien padėkota ir Ramygalos gimnazijos mokiniams, kurie savo darbais išpuošė bažnyčią, šventoriuje sukūrė floristinius kilimus. Mišiose giedojo Truskavos bažnyčios choristai.

Spalio 1-ąją Ramygalos šventovę pagerbė Vabalninko bažnyčios choras, Subačiaus ir Kupiškio choristai. Spalio 4-osios, šeštadienio, vakarą Ramygalos bažnyčioje giedojo Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčios choras. Spalio 5-ąją minėti Šv. Mykolo atlaidai ir bažnyčios konsekravimo šimtmetis. Šv. Mišias už geradarius, prisidėjusius prie jubiliejinių renginių organizavimo, aukojo klebonas E. Rinkevičius. Antrose Mišiose meldėsi monsinjoras Juozapas Antanavičius, kuris daugelį metų buvo Panevėžio dekanato dekanas ir rūpinosi Ramygalos parapijos reikalais. Prieš pagrindines Mišias Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pašventino bažnyčios konsekravimo šimtmečiui skirtą paminklinę lentą. „Jei ne gilus tikėjimas Dievu, ar Ramygala dar turėtų šią šventovę?“, – per Mišias kalbėjo J. Kauneckas, primindamas apie skaudžią Ramygalos bažnyčios patirtį pokario metais ir gūdžiu sovietmečiu. Po vyskupo emerito aukotų Mišių bažnyčioje koncertavo Panevėžio rajono muzikos mokyklos auklėtiniai. Per 70 vaikų giedojo giesmes, kurios kaip kilni padėka sklido po šventovę.