Vasario 17 d. visa Lietuva vijo žiemą iš kiemo, vijome ir mes Ramygalos ir Aukštadvario gyventojai bei kultūros darbuotojai. Užsigavėjimas – smagus kieminėjimas, tad pasigalandom liežuvius ir pasiruošėm pilvus: triukšmą keldami ir gero linkėdami trobas lankėm, kad geresni javai ir linų pluoštas ilgesnis užderėtų, smagiai važinėjomės bričkele; gydėm, giedojom, būrėm, o galiausiai – parke didelį laužą užkūrėm; raumenų jėgą išbandėm liaudiškų žaidimų siautulingose rungtyse. Po to išalkę blynus kąsniavom, skanų šiupinį ragavom: privalgėm, kad pilvas būtų kietesnis už kaktą! Giltinė priminė, kad artėja pelenų diena: bus kryžius kumpiams, vėdarams ir kitiems riebiems galams. Tad nieko nelaukę Lašininis su Kanapiniu susikovė. Kovą pralaimėjęs Lašininis neberyti pasižadėjo, todėl ir Giltinė jo pasigailėjo: ugniai Gavėną paaukojo, o visi susirinkę aplink laužą rateliu ėjo, kojom trepsėjo. Už visus „griekus“ atgailėję juos kartu su Gavėnu laužan sudėjo. Taip buvo atsikratyta visko, kas per žiemą buvo bloga. Nuvyta bloga žiemos dvasia. Pasilinksminta. Užsigavėta. Dabar belieka šv. Velykų sulaukti. Ir vėl visiems kartu pasidžiaugti.

Na, o Aukštadvario kaimo bendruomenė baigė projekto "Aktyvi bendruomenė-gyvybingas kaimas" veiklas, bet, kaip sakė bendruomenės pirmininkas Sigitas Čiplys, dėkodamas susirinkusiems, taip įsisiūbavus negali sustoti ir bent jau Onines Aukštadvario kaime paversime tradicine švente.

Kultūros centras dėkoja visiems žiemą variusiems: socialinių paslaugų centrui persirengėlius įsileidusiam ir tų namų gyventojams smagią nuotaiką dovanojusiam, rajono jaunimo apskritojo stalo nariams, netikėtai prie vaikštynių prisijungusiam seimo nariui Domui Petruliui, seniūnijai, ūkininkui Algiui Pamarnackui, Nijolei ir Jonui Ambutams, saviveiklininkams, ir kiekvienam Užgavėnių kelyje sutiktam žmogui. Gražaus ankstyvo pavasario visiems.