Kartą per metus Miežiškių kultūros centro scenoje karaliauja tik moterys. Moters dienos proga vienais metais į „Petronės armoniką“ suvažiuoja armonikas virkdančios dailiosios lyties atstovės, kitais – juoko ašaras braukti verčiančios smagiosios pasakotojos renkasi į konkursą „Pilimutės šposai“. 2015-ieji – „Pilimutės šposų“ metai, tad smagias, gyvenimiškas ir pramanytas istorijas pasakojo dešimt šmaikštuolių iš viso Panevėžio rajono. Išskirtinai smagią nuotaiką šventei suteikė ir sceną papuošė Eduardo Tito drožiniai – pasakojanti Pilimutė ir muzikantas, po šventės tapę smagios fotosesijos akcentais. 

„Pilimutės šposus“ dar 2007-aisiais sumanė ilgametė kultūros darbuotoja, šmaikštaus liežuvio savininkė Valerija Bartulienė, ir šiemetiniame konkurse tapusi renginio vedėja – sena pana Pilimute iš Bajoriškėlių kaimo. Ir tegul nesijuokia nežinantieji – tokia moteris, Pilimutė (arba Filomena, jei tikėti įrašu pase) tikrai gyveno Bajoriškėlių kaime šalia Miežiškių. Pilimutei scenoje antrino cekava Zosytė – Rita Gasaitienė. Kad ir keliantis daug juoko, konkursas „Pilimutės šposai“ turi ir labai rimtą misiją: saugoti gyvąją tarmės tradiciją, ją puoselėti perduodant iš kartos į kartą. Todėl labai pageidaujama, kad komisijos ir žiūrovų teismui perduodami pasakojimai būtų išgirsti Panevėžio rajone. Ir kokių tik istorijų tądien neišgirdo į Miežiškių kultūros centrą susirinkusieji. Kaip čigonas kleboną apgavo ir už rublį kumelę pardavė, kaip negraži merga dėl berniokų dėmesio pas užkalbėtoją pagalbos ieškojo, ką daryti, jei laukuose pamatai pinigus degančius. Apie kapinių vaiduoklį, kuris pasirodė besąs Gitėnų kaimo Skrebienės ožka, kapinėse šviežius vainikus skabanti. Apie juokingas pavardes, kartais žmones ir tarpusavyje supykdančias. Apie tai, jog senatvė liūdnas laikas dėl to, kad nuodėmių nebelieka. Apie moters gyvenimo pokyčius trumpai drūtai paaiškino Pilimutė: seniau sijonas buvo rauktas, o veidas lygus, dabar – veidas rauktas, o sijonas lygus. Šiose istorijose ir posakiuose sudėta liaudies išmintis, vertybės, humoro jausmas. Istorijas pasakojo moterys nuo 40 iki 86-erių metų. Vyriausia dalyvė – energija nepaliaujanti stebinti Janina Bikinienė iš Kulbių kaimo – šiemet atsivežė ir pamainą: pirmą kartą į sceną lipo ir jos dukra Zita Dauneckienė.

Vyrams per „Pilimutės šposus“ taip pat skiriama svarbi vieta. Komisijoje – vien vyrai, tik sekretorės pareigos patikimos moteriai. Šiemet moterų šposus vertino nusipelnęs miežiškietis Napoleonas Skeiveris, tautodailininkas Eduardas Titas ir buvęs seniūnas Juozapas Bartulis. Vyrų sprendimus į protokolą surašė sekretorė Audronė Kirsnienė. Trečios vietos laimėtoja tapo Zita Rinkevičienė iš Miežiškių, antra vieta skirta jauniausiai dalyvei, miežiškietei Jurgai Švagždienei, pirma – Ramygalos kultūros centro meno vadovei Audronei Palionienei. Pasakotojų pasakotoja ir žiūrovų numylėtine tapo Ina Kuodienė iš Raguvos. Savos kūrybos dainas moterims dovanojo trakiškietis Rimas Januška.