Aukštadvario bendruomenė gavo finansavimą projekto "Aktyvi bendruomenė - gyvybingas kaimas" vykdymui. Projekto dėka Aukštadvario parke atsirado šauni aikštelė-scenos pakyla ir trys eilės ąžuolinių suolų. O Ramygalos kultūros centras laimėjo konkursą įvykdyti bendruomenei penkis renginius: "Ant plataus Europos kelio nepamirškim papročių", Joninių, “Šventa Ona – duonos ponia", Gandrų palydėtuvių ir Užgavėnių šventes. Buvo suorganizuotos išvykos į Europos sąjungos lėšomis atnaujintas vietoves, atšvęstos Joninės, na o rugiapjūtės pradžia paminėta gražia Oninių švente - "Šventa Ona – duonos ponia". Sovietiniais laikais Aukštadvaryje buvo pastatyti kultūros namai, veikė biblioteka. Tuometis kolūkio pirmininkas a. a. Virmantas Velikonis labai puoselėjo kultūrą, todėl kultūros namuose buvo organizuojami įvairūs susitikimai, poezijos vakarai, kiti kultūriniai renginiai. Iškovojus laisvę Lietuvai, kartu su ja atėjo ir privatizacija. Taip Aukštadvario kultūros centras buvo nugriautas, o jo vietoje liko tik pamatų likučiai. Visa laimė parkas liko valstybės, o Aukštadvario bendrovė bei savivaldybė neleido jam sunykti. Ir štai dabar jau Europos sąjungos dėka parkas atgijo, kartu prikeldamas bendruomenę. Kaip kultūros centro atstovė galiu pasakyti, kad tokių šiltų, bendruomeniškų renginių turbūt reikėtų paieškoti. Visada džiaugdavausi žmonių pagalba, geranoriškumu, bet Aukštadvaris pranoko visus. Žmonės neprašyti puldavo į pagalbą - statė palapines, šiukšliadėžes, pynė vainikus, vežė stalus, o šventėse buvo ne tik žiūrovai, bet ir aktyvūs dalyviai. Kiekviena šventė tiesiog pranokdavo buvusią. Projektas tikrai parodė, kad kaimas gyvybingas. 

Kaip sakė bendruomenės pirmininkas Sigitas Čiplys, tarybiniais laikais buvo tradicija daryti palydėtuves į laukus, vėliau ši tradicija nunyko, bet juk geros tradicijos vertos atgaivinti. Į šventę buvo sukviesti aplinkui gyvenantys ūkininkai, Aukštadvario bendrovės darbuotojai. Bendrovės pirmininkas Mindaugas Petrauskas atnešė simbolinę rugių pėdą, linkėdamas visiems gero derliaus ir palankaus oro. Duonos kepaliukais buvo apdovanoti per metus gimę nauji bendruomenės nariai, Onos ir kombainininkai papuošti skrybėlėmis. Net dvylika vyrų varžėsi kas greičiau šaukštais pripils aruodus, stalai buvo nukrauti suneštinėmis vaišėmis ir Broniaus bei Vido Ruzų padaryti alumi. Visi putą braukė, šoko, atrakcijose dalyvavo, malūnininkų Vitalijos ir Jono Plučių girnas suko, blynus valgė. Kad linksmiau būtų tai kapelos "Nevėžis" ir "Kukalis" grajino, dainininkai Romas Dambrauskas ir Henrikas Balčiūnas dainavo, šokių grupė "Miestelėnai" šokdino, fejerverkai nušvietė dangų. Ir mes ten buvom, alų midų gėrėm, per barzdas varvėjo, tai blaivūs parėjom. Dėkojam Sigitui Čipliui, Zigmui Bezoraičiui, Stančikų šeimynai, Aukštadvario bendrovei ir visiems, visiems kartu buvusiems. Iki kitų susitikimų.