Ne veltui Šv. Ona lietuvių tautosakoje tituluojama duonos ponia, mat šiuo metu pats vasaros dosnumas: sode prinoksta vyšnios, ankstyvosios kriaušės ir vasariniai obuoliai, jau galima pasikasti šviežių bulvių, o svarbiausia – jau subrendo javai – rugiajūtė prasideda! Vadinasi ir duonelės bus. Prieš pradedant derliaus nuėmimo darbus reikia gerai pasilinksminti, nes kaip šoksim – toks ir derlius bus. Kad visi darbai kaip iš pypkės eitųsi, Aukštadvario bendruomenė ir Ramygalos kultūros centras surengė Oninių šventę duonai pagarbinti, kūlėjus ir žemdirbius pašlovinti, smagiai pasibūti, kaimyniškai pasivaišinti.

Šeštadienio vakare, nebodami alinačios kaitros, Aukštadvario gyventojai gausiai rinkosi į šventiškai pasipuošusį parką, kur juos pasitiko pučiamųjų orkestras „Remmangalen“ (vad. L. Raziūnas). Į simbolinius visų namus didžiulį duonos kepalą iškilmingai atnešė Ramygalos KC direktorė Loreta Kubiliūnienė ir Aukštadvario bendruomenės pirmininkas Sigitas Čiplys. Padėkoję šventės rėmėjams ir pagalbininkams, skrybelėmis papuošę varduves švenčiančias Onas, jiedu pakvietė visus šventa duonele pasivaišinti, o bendruomenės narys Bronius Rūzas, naminio alučio išviręs, šventėn visą bačką atgabeno. Po vaišių prasidėjo linksmybės: liaudiškus šokius šoko „Miestelėnai“ iš Panevėžio (vad. Z. Rimkuvienė), žiūrovai irgi neatsiliko, smagiai trepsėjo kai trankiai grojo kapelos „Nevėžis“ (vad. G. Bručas) ir „Kukalis“ (vad. H. Balčiūnas). Tačiau ne vien dainom ir šokiais šventė žavėjo: širdingai linkėdamas, kad Aukštadvary derlius būtų pats dosniausias, gaspadorių gaspadorius Aukštadvario bendrovės direktorius Mindaugas Petrauskas pats nupjovė, surišo ir atvežė gerą lemiančią javų gubą, kurioje slypi javų dvasia. Po to buvo deramai ir išradingai pagerbti žemdirbiai – skrybelėmis padabinti, jie susirungė grudų gabenimo rungtyje (skambant muzikai, šaukštais nešė grūdus iš bendro „katilo“ į savo „aruodus“), po smagių varžytuvių visi gavo po termosėlį - ilgai laukuose dirbant tikrai pravers.

Čia pat kiekvienas norintis galėjo grudų susimalti ir blynų išsikepti, mat Ramygalos malūninikas Jonas Plučius atvežė girnas ir ne šiaip kokias, o stebuklingas: sugalvojus norą tereikia triskart pasukti girnų ratą ir tai ko trokšti būtinai išsipildys. O žavioji malūnininko žmona – geriausia naminės duonos kepėjėlė - Vitalija Plučienė šalia pečių kūreno, blynelius kepė ir visus dosniai vaišino. Kai gamta tokia dosni ir žmogaus dosnumui galo nematyti. Renginio vedančiosios Audronė Palionienė ir Irena Živilienė du krepšius kvapnių riestainių, aguonėlėm pabarstytų, išdalino. Bet ne šiaip sau, o tik už mįslių įminimą, patarlių žinojimą. Kai duona, riestainiais ir blynais pakvipo, „ iš laukų žiurkės subėgo“, teko skelbti ekstremalią padėtį: arba šventę pabaigti arba žiurkes išgaudyti. Drąsiausieji pasiryžo išgelbėti šventę ir sugaudė žiurkes, tai buvo visiems smagumo: kas greičiau susuks virvę, kurią kitam gale žiurkė įsikibusi laiko (visa laimė, kad graužikai – pasiūti iš medžiagos). Kai šventė buvo „išgelbėta“, išmušė žvaigždžių valanda - į sceną buvo pakviestas Romas Dambrauskas, kurio muzikinę programą vainikavo spalvingi fejerverkai.

Muzika, šokiai ir dainos pakylėja ir maloniai nuteikia, kad nušvitę vėlei grįžtume prie įprastų pareigų ir kasdienės duonos - geriausių dalykų gyvenime.