Rugpjūčio 23 d. Aukštadvaryje įvyko trečiasis projekto „Aktyvi bendruomenė - gyvybingas kaimas“ renginys, užbaigęs vasaros kalendorinių renginių ciklą. Nebodami smarkaus lietaus nei griaustinio trenksmų vietos gyventojai rinkosi į parką vasaros bei gandrų išlydėti ir ne bet kaip, o itin triukšmingai, ritmingai ir išradingai, nes koncertuoti atvyko vienintelis ir nepakartojamas, mušamuosius instrumentus įvaldžiusių muzikantų kolektyvas „Ritmas kitaip“ iš Šiaulių (vad. A. Banys). Per visą renginį prie scenos stypsojo du gandrai, kurios norintieji galėjo palesini: mėtyti pastatytiems mediniams gandrams ant snapų ryškiaspalvius žiedus. Aktyviausi „lesintojai“ buvo vaikai, turbūt norėdami atsidėkoti už tai, kad juos į šį pasaulį atnešė. Ramygalos seniūnijos seniūnas V. Chirv pasidžiaugė, kad Ramygala – vienintelis miestas savo herbe turintis baltąjį gandrą, tad šio krašto gyventojams dera pagarbiai gandrus pavasarį pasitikti, o rudenėjant išlydėti. Jam paantrino ir vykdomo projekto nauda, atgaivinusia vietos bendruomenės kultūrinę veiklą, džiaugėsi Aukštadvario bendruomenės pirmininkas S. Čiplys.

Paukščio skrydis visuomet asocijuojasi su laisve. Su laisvės keliu. Tad sykiu buvo paminėta dar viena labai reikšminga data: Baltijos kelio 25-metis – ekrane stebėdami gyvąją rekordinio 600 km. ilgio žmonių grandinę ir prisimindami trijų Baltijos valstybių siekį būti nepriklausomais nuo Sovietų sąjungos, visi susirinkusieji susikibo už rankų ir skandavo: „Lietuva, Latvija, Estija!”, o skambant dainai „Bunda jau baltija“ žmonių rankose ir medžių šakose sužibo maži vilties žiburėliai, vilties gyventi laisvėje ir taikoje. Vėliau, klausantis dainininkių Urtės ir Valerijos atliekamų dainų, buvo prisimintos švęstų švenčių ir išvykų akimirkos (ekrane rodomos nuotraukos), drauge dainuojama ir šokama. O vakaro kulminacijoje į dangų kilo margaspalviai žibintai ir nusidriekė danguje švytinti juosta, rodanti gandrams kelią į paukščių taką.

Renginio vedančiosios Audronė Palionienė ir Gintautė Bakanavičienė atsisveikindamos dėkojo aktyviems Aukštadvario gyventojams už pagalbą organizuojant renginius ir už dalyvavimą juose, o projekto iniciatoriams: Ramygalos kultūros centro direktorei Loretai Kubiliūnienei ir Aukštadvario bendruomenės pirmininkui Sigitui Čipliui - už sudarytą galimybę džiaugtis tokiais gražiais, šiltais, kaimyniškais, susiėjimais; prasmingais, dvasią pakylėjančiais kultūriniais renginiais.